Zakres branżowy targów

Szeroki zakres branż
  • energia wiatrowa
  • energia wodna
  • energia geotermalna
  • biomasa
  • biopaliwa stałe
  • biopaliwa płynne
  • biogaz
  • technologie energooszczędne
  • energia słoneczna