Dlaczego warto

Naszym celem jest, aby Targi TEO stały się platformą wymiany doświadczeń między teoretykami, a praktykami. Zwracamy uwagę na wciąż niewielką dostępność rozwiązań ekologicznych w naszym kraju. Stąd pomysł imprezy, która byłaby miejscem propagowania wiedzy teoretycznej oraz dałaby odpowienie narzędzia praktykom.

Tematyka targów dotyczy przede wszystkim odnawialnych źródeł energii. Przedstawione zostaną systemy grzewcze wykorzystujące OZE, w tym: kotły, piece, kominki, kolektory słoneczne, klimatyzatory, pompy cieplne, biopaliwa, biopaliwa stałe, pelety, biopaliwa płynne, biogaz.

Odwiedzającymi Targi będą przedstawiciele samorządów lokalnych, inwestorzy, projektanci, architekci, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właściciele domów jednorodzinnych, przedstawiciele administracji szkół, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej.

Targi Energii Odnawialnej odbywać się będą równolegle z XXXV edycją Międzynarodowych Targów Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD.